Nemrut Dağı Hierothesion

Antik Çağın tarihe bırakılan ender ve en önemli eserleri arasında yer alan bu kutsal alan İ.Ö. 2 yüzyıl ve İ.S. 1 yüzyıl da , Doğu ile Batı arasında adeta Sentez olmuştur…
Bir önceki yazımda belirtmiştim, kommagene uygarligi doğu ile batı arasında asırlarca barış içinde yaşamıştır diye.. işte Kommagene uygarlığına en parlak dönemini yaşatan Antiochos l Theos, dağın zirvesinde inşa ettiği bu anıtsal alan ile barışı kalıcı kılmıştır..
” Ata hükümdarlığını devr aldığım zaman ülkemi bütün tanrıların ortak vatanı yaptım” demesi en anlamlı işarettir.. Bilindiği gibi tarih öncesi çağlarda mitolojik inançların önemi, etkisi toplumlar üzerinde büyük bir güç olarak yer almıştır..
Antiochos l Theos kendisi için öldükten sonra da huzur içinde olacağını düşündüğü bu HIEROTHESION,u inşa ederken, doğu ya ve batıya hitap eden tanrılar galerileri inşa etmiş ve önce değişik mitolojileri temsil eden tanrılar barışık şekilde yan yana dizilmiştir.. aslında bu diziliş bir mesajdır doğuya ve batıya.. tanrıların barış içinde yan yana durduğu bir ülkede halklar savaşmaz mesajıdır..
Burayı HIEROTHESION olarak inşa ederken, kalıcı olması için taşa kazdirdigi gerçek harfleri ile kutsal saydığı vasiyeti de bırakmıştır..” tarih süreci içinde her kim bu ülkeye hakim olursa, bu kuralları korumak la yükümlüdür..” ve devam la” burayı inşa ederken hiç ıssız kalmasın istedim” taşa kazdirdigi kutsal yasalarında Antiochos l Theos..
Ve her yıl şenlikler yapılacak,insanlar eşit şekilde egleneceklerdir mesajı da geçerliliğini halen korumaktadır..
Bugün dünyanın her tarafından Nemrut’ta akın eden ziyaretçiler burayı ISSIZ bırakmamaktadır..
Her yıl 25-27 Haziran tarihlerinde tertiplenen Uluslararası Kâhta kommagene Festivali Antiochos un vasiyetinin gereğidir..
HIEROTHESION kommagene krallık ailesinin mensupları için inşa edilen mezar alanlarına verilen isimdir ve tarihte yalnız kommagene uygarligi tarafından kullanılmıştır.. kutsal alanlardır..Bu Kutsal alanlar için Antiochos l Theos adeta yasa koymuştur..” kötü niyetle bu alanlara girenler derhal kutsal alanı terk etmelidir.. uzaklaşmalı , temizlendikten sonra, bütün kötülüklerden arındıktan sonra kutsal alana kadar gelmelidir” diyor..
Nemrut’taki anıtsal alan binlerce yıl önce barışın ,huzurlu yaşamın,sentezi olduğuna göre bu toprakların mirasçıları bizlerin bu çağda başarmamasi eksikliktir diyorum..

Yorum At