Nymphaios Arsameia’sı

Atam ARSAMES iki sarp kayanın memelerini bir araya getirerek hiç bir düşmanın asla ulaşamayacağı  bu şehri inşa etti.. Lütuf edip buraya NYMPHOİS ARSAMEİA sı adını koydu.. Ben de atalarima yakışır şekilde burayı geliştirdim..Babam Mithiridates kalinikos için ebedi istiratgah olarak tanzim ettim” Antiochos un taşa işlenmiş bu sözleri ile Arsameia in Antik çağ açısında ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz..
NYMPHOİS, (su tanrıçası) ile adlandırılması büyük önem ifade ediyor.. Roma dan kommagene ye kadar su perisi adıyla anılan üç beş Çeşme, su kaynağı vardır.. Bugün halen kommagene nın topraklarını besleyen NYMPHOİS suyu Kahta ilçesi içme suyunu yarısını karsilamakta ve geniş bahçeleri, arazileri sulamaya devam ediyor
Arsameia yalnız bir Hieratesion değildir, aynı zamanda bir yazlık başkent, askeri karargah ve kültür sanat merkezidir..Dili yerel dil alfabesi Grekçe olan kommagene liler, Anadolu da bulunan en büyük yekpare Grekçe kitabeyi burada işlemişlerdir..
diğer makalemizde sunduğumuz gibi Kommagene bir Barış ülkesidir..İ.S.1.yy sonlarında Perslerin hakimiyetine son veren Romalılar, Samsat ve Arsameia ya geldiklerinde, Samosatta kalesinde oturan kral 4. Antiochos bütün kalelerdeki komutanlarına, kommagene halkının yeraltı şehirlerine ve sığınaklarda Zarar görmemek için saklanmalari ve gelecek Romalı komutanlarına kalelerin anahtarlarının teslim edilmesini emreder..tek bir kommagene li Zarar görmez.. yıkımlar..talanlar.. katliamlar gerçekleşmez.. Romalıların jesti ise Kral 4 . Antiochos u Kilikya ya kral tayin etmek olur..
Arsameia daki Mithiridates kalinikos un anıt mezarı açıldığı zaman Antik çağ açısından dünya kamuoyuna kommagene uygarligi hakkında geniş bilgiler sunacaktır
Mahmut Arslan

Yorum At